Wacker Art

Farbtafeln zu den RGB-Farben

Wappen der Familie Wacker
German  Klicken Sie, auf einen der Farbnamen, in einer der Tabellen und der Hintergrund dieser Internet-Seite, wird auf diese Farbe gesetzt.

 Click on one of the color names, in one of the tables and the background of this page will be set to this color

Reset - Hintergrundfarbe ZurücksetzenRGB -Standard-Farbpaletten

VGA-Farbpalette (16 Farben) mit RGB-Farbwerten

black #000000 gray #808080
maroon #800000 red #FF0000
green #008000 lime #00FF00
olive #808000 yellow #FFFF00
navy #000080 blue #0000FF
purple #800080 fuchsia #FF00FF
teal #008080 aqua #00FFFF
silver #C0C0C0 white #FFFFFF


Netscape-Farbnamen und RGB-Farbwerte

aliceblue #F0F8FF
antiquewhite #FAEBD7
aquamarine #7FFFD4
azure #F0FFFF
beige #F5F5DC
blueviolet #8A2BE2
brown #A52A2A
burlywood #DEB887
cadetblue #5F9EA0
chartreuse #7FFF00
chocolate #D2691E
coral #FF7F50
cornflowerblue #6495ED
cornsilk #FFF8DC
crimson #DC143C
darkblue #00008B
darkcyan #008B8B
darkgoldenrod #B8860B
darkgray #A9A9A9
darkgreen #006400
darkkhaki #BDB76B
darkmagenta #8B008B
darkolivegreen #556B2F
darkorange #FF8C00
darkorchid #9932CC
darkred #8B0000
darksalmon #E9967A
darkseagreen #8FBC8F
darkslateblue #483D8B
darkslategray #2F4F4F
darkturquoise #00CED1
darkviolet #9400D3
deeppink #FF1493
deepskyblue #00BFFF
dimgray #696969
dodgerblue #1E90FF
firebrick #B22222
floralwhite #FFFAF0
forestgreen #228B22
gainsboro #DCDCDC
ghostwhite #F8F8FF
gold #FFD700
goldenrod #DAA520
greenyellow #ADFF2F
honeydew #F0FFF0
hotpink #FF69B4
indianred #CD5C5C
indigo #4B0082
ivory #FFFFF0
khaki #F0E68C
lavender #E6E6FA
lavenderblush #FFF0F5
lawngreen #7CFC00
lemonchiffon #FFFACD
lightblue #ADD8E6
lightcoral #F08080
lightcyan #E0FFFF
lightgoldenrodyellow #FAFAD2
lightgreen #90EE90
lightgrey #D3D3D3
lightpink #FFB6C1
lightsalmon #FFA07A
lightseagreen #20B2AA
lightskyblue #87CEFA
lightslategray #778899
lightsteelblue #B0C4DE
lightyellow #FFFFE0
limegreen #32CD32
linen #FAF0E6
mediumaquamarine #66CDAA
mediumblue #0000CD
mediumorchid #BA55D3
mediumpurple #9370DB
mediumseagreen #3CB371
mediumslateblue #7B68EE
mediumspringgreen #00FA9A
mediumturquoise #48D1CC
mediumvioletred #C71585
midnightblue #191970
mintcream #F5FFFA
mistyrose #FFE4E1
moccasin #FFE4B5
navajowhite #FFDEAD
oldlace #FDF5E6
olivedrab #6B8E23
orange #FFA500
orangered #FF4500
orchid #DA70D6
palegoldenrod #EEE8AA
palegreen #98FB98
paleturquoise #AFEEEE
palevioletred #DB7093
papayawhip #FFEFD5
peachpuff #FFDAB9
peru #CD853F
pink #FFC0CB
plum #DDA0DD
powderblue #B0E0E6
rosybrown #BC8F8F
royalblue #4169E1
saddlebrown #8B4513
salmon #FA8072
sandybrown #F4A460
seagreen #2E8B57
seashell #FFF5EE
sienna #A0522D
skyblue #87CEEB
slateblue #6A5ACD
slategray #708090
snow #FFFAFA
springgreen #00FF7F
steelblue #4682B4
tan #D2B48C
thistle #D8BFD8
tomato #FF6347
turquoise #40E0D0
violet #EE82EE
wheat #F5DEB3
whitesmoke #F5F5F5
yellowgreen #9ACD32


Die Netscape-Palette und die RGB-Farbwerte

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF


Weitere Farbnamen mit RGB-Werten

Snow255 250 250#FFFAFA
GhostWhite248 248 255#F8F8FF
WhiteSmoke245 245 245#F5F5F5
Gainsboro220 220 220#DCDCDC
FloralWhite255 250 240#FFFAF0
OldLace253 245 230#FDF5E6
Linen250 240 230#FAF0E6
AntiqueWhite250 235 215#FAEBD7
PapayaWhip255 239 213#FFEFD5
BlanchedAlmond255 235 205#FFEBCD
Bisque255 228 196#FFE4C4
PeachPuff255 218 185#FFDAB9
NavajoWhite255 222 173#FFDEAD
Moccasin255 228 181#FFE4B5
Cornsilk255 248 220#FFF8DC
Ivory255 255 240#FFFFF0
LemonChiffon255 250 205#FFFACD
Seashell255 245 238#FFF5EE
Honeydew240 255 240#F0FFF0
MintCream245 255 250#F5FFFA
Azure240 255 255#F0FFFF
AliceBlue240 248 255#F0F8FF
lavender230 230 250#E6E6FA
LavenderBlush255 240 245#FFF0F5
MistyRose255 228 225#FFE4E1
White255 255 255#FFFFFF
Black0 0 0#000000
DarkSlateGray47 79 79#2F4F4F
DimGrey105 105 105#696969
SlateGrey112 128 144#708090
LightSlateGray119 136 153#778899
Grey190 190 190#BEBEBE
LightGray211 211 211#D3D3D3
MidnightBlue25 25 112#191970
NavyBlue0 0 128#000080
CornflowerBlue100 149 237#6495ED
DarkSlateBlue72 61 139#483D8B
SlateBlue106 90 205#6A5ACD
MediumSlateBlue123 104 238#7B68EE
LightSlateBlue132 112 255#8470FF
MediumBlue0 0 205#0000CD
RoyalBlue65 105 225#4169E1
Blue0 0 255#0000FF
DodgerBlue30 144 255#1E90FF
DeepSkyBlue0 191 255#00BFFF
SkyBlue135 206 235#87CEEB
LightSkyBlue135 206 250#87CEFA
SteelBlue70 130 180#4682B4
LightSteelBlue176 196 222#B0C4DE
LightBlue173 216 230#ADD8E6
PowderBlue176 224 230#B0E0E6
PaleTurquoise175 238 238#AFEEEE
DarkTurquoise0 206 209#00CED1
MediumTurquoise72 209 204#48D1CC
Turquoise64 224 208#40E0D0
Cyan0 255 255#00FFFF
LightCyan224 255 255#E0FFFF
CadetBlue95 158 160#5F9EA0
MediumAquamarine102 205 170#66CDAA
Aquamarine127 255 212#7FFFD4
DarkGreen0 100 0#006400
DarkOliveGreen85 107 47#556B2F
DarkSeaGreen143 188 143#8FBC8F
SeaGreen46 139 87#2E8B57
MediumSeaGreen60 179 113#3CB371
LightSeaGreen32 178 170#20B2AA
PaleGreen152 251 152#98FB98
SpringGreen0 255 127#00FF7F
LawnGreen124 252 0#7CFC00
Green0 255 0#00FF00
Chartreuse127 255 0#7FFF00
MedSpringGreen0 250 154#00FA9A
GreenYellow173 255 47#ADFF2F
LimeGreen50 205 50#32CD32
YellowGreen154 205 50#9ACD32
ForestGreen34 139 34#228B22
OliveDrab107 142 35#6B8E23
DarkKhaki189 183 107#BDB76B
PaleGoldenrod238 232 170#EEE8AA
LtGoldenrodYello250 250 210#FAFAD2
LightYellow255 255 224#FFFFE0
Yellow255 255 0#FFFF00
Gold255 215 0#FFD700
LightGoldenrod238 221 130#EEDD82
goldenrod218 165 32#DAA520
DarkGoldenrod184 134 11#B8860B
RosyBrown188 143 143#BC8F8F
IndianRed205 92 92#CD5C5C
SaddleBrown139 69 19#8B4513
Sienna160 82 45#A0522D
Peru205 133 63#CD853F
Burlywood222 184 135#DEB887
Beige245 245 220#F5F5DC
Wheat245 222 179#F5DEB3
SandyBrown244 164 96#F4A460
Tan210 180 140#D2B48C
Chocolate210 105 30#D2691E
Firebrick178 34 34#B22222
Brown165 42 42#A52A2A
DarkSalmon233 150 122#E9967A
Salmon250 128 114#FA8072
LightSalmon255 160 122#FFA07A
Orange255 165 0#FFA500
DarkOrange255 140 0#FF8C00
Coral255 127 80#FF7F50
LightCoral240 128 128#F08080
Tomato255 99 71#FF6347
OrangeRed255 69 0#FF4500
Red255 0 0#FF0000
HotPink255 105 180#FF69B4
DeepPink255 20 147#FF1493
Pink255 192 203#FFC0CB
LightPink255 182 193#FFB6C1
PaleVioletRed219 112 147#DB7093
Maroon176 48 96#B03060
MediumVioletRed199 21 133#C71585
VioletRed208 32 144#D02090
Magenta255 0 255#FF00FF
Violet238 130 238#EE82EE
Plum221 160 221#DDA0DD
Orchid218 112 214#DA70D6
MediumOrchid186 85 211#BA55D3
DarkOrchid153 50 204#9932CC
DarkViolet148 0 211#9400D3
BlueViolet138 43 226#8A2BE2
Purple160 32 240#A020F0
MediumPurple147 112 219#9370DB
Thistle216 191 216#D8BFD8
Snow1255 250 250#FFFAFA
Snow2238 233 233#EEE9E9
Snow3205 201 201#CDC9C9
Snow4139 137 137#8B8989
Seashell1255 245 238#FFF5EE
Seashell2238 229 222#EEE5DE
Seashell3205 197 191#CDC5BF
Seashell4139 134 130#8B8682
AntiqueWhite1255 239 219#FFEFDB
AntiqueWhite2238 223 204#EEDFCC
AntiqueWhite3205 192 176#CDC0B0
AntiqueWhite4139 131 120#8B8378
Bisque1255 228 196#FFE4C4
Bisque2238 213 183#EED5B7
Bisque3205 183 158#CDB79E
Bisque4139 125 107#8B7D6B
PeachPuff1255 218 185#FFDAB9
PeachPuff2238 203 173#EECBAD
PeachPuff3205 175 149#CDAF95
PeachPuff4139 119 101#8B7765
NavajoWhite1255 222 173#FFDEAD
NavajoWhite2238 207 161#EECFA1
NavajoWhite3205 179 139#CDB38B
NavajoWhite4139 121 94#8B795E
LemonChiffon1255 250 205#FFFACD
LemonChiffon2238 233 191#EEE9BF
LemonChiffon3205 201 165#CDC9A5
LemonChiffon4139 137 112#8B8970
Cornsilk1255 248 220#FFF8DC
Cornsilk2238 232 205#EEE8CD
Cornsilk3205 200 177#CDC8B1
Cornsilk4139 136 120#8B8878
Ivory1255 255 240#FFFFF0
Ivory2238 238 224#EEEEE0
Ivory3205 205 193#CDCDC1
Ivory4139 139 131#8B8B83
Honeydew1240 255 240#F0FFF0
Honeydew2224 238 224#E0EEE0
Honeydew3193 205 193#C1CDC1
Honeydew4131 139 131#838B83
LavenderBlush1255 240 245#FFF0F5
LavenderBlush2238 224 229#EEE0E5
LavenderBlush3205 193 197#CDC1C5
LavenderBlush4139 131 134#8B8386
MistyRose1255 228 225#FFE4E1
MistyRose2238 213 210#EED5D2
MistyRose3205 183 181#CDB7B5
MistyRose4139 125 123#8B7D7B
Azure1240 255 255#F0FFFF
Azure2224 238 238#E0EEEE
Azure3193 205 205#C1CDCD
Azure4131 139 139#838B8B
SlateBlue1131 111 255#836FFF
SlateBlue2122 103 238#7A67EE
SlateBlue3105 89 205#6959CD
SlateBlue471 60 139#473C8B
RoyalBlue172 118 255#4876FF
RoyalBlue267 110 238#436EEE
RoyalBlue358 95 205#3A5FCD
RoyalBlue439 64 139#27408B
Blue10 0 255#0000FF
Blue20 0 238#0000EE
Blue30 0 205#0000CD
Blue40 0 139#00008B
DodgerBlue130 144 255#1E90FF
DodgerBlue228 134 238#1C86EE
DodgerBlue324 116 205#1874CD
DodgerBlue416 78 139#104E8B
SteelBlue199 184 255#63B8FF
SteelBlue292 172 238#5CACEE
SteelBlue379 148 205#4F94CD
SteelBlue454 100 139#36648B
DeepSkyBlue10 191 255#00BFFF
DeepSkyBlue20 178 238#00B2EE
DeepSkyBlue30 154 205#009ACD
DeepSkyBlue40 104 139#00688B
SkyBlue1135 206 255#87CEFF
SkyBlue2126 192 238#7EC0EE
SkyBlue3108 166 205#6CA6CD
SkyBlue474 112 139#4A708B
LightSkyBlue1176 226 255#B0E2FF
LightSkyBlue2164 211 238#A4D3EE
LightSkyBlue3141 182 205#8DB6CD
LightSkyBlue496 123 139#607B8B
SlateGray1198 226 255#C6E2FF
SlateGray2185 211 238#B9D3EE
SlateGray3159 182 205#9FB6CD
SlateGray4108 123 139#6C7B8B
LightSteelBlue1202 225 255#CAE1FF
LightSteelBlue2188 210 238#BCD2EE
LightSteelBlue3162 181 205#A2B5CD
LightSteelBlue4110 123 139#6E7B8B
LightBlue1191 239 255#BFEFFF
LightBlue2178 223 238#B2DFEE
LightBlue3154 192 205#9AC0CD
LightBlue4104 131 139#68838B
LightCyan1224 255 255#E0FFFF
LightCyan2209 238 238#D1EEEE
LightCyan3180 205 205#B4CDCD
LightCyan4122 139 139#7A8B8B
PaleTurquoise1187 255 255#BBFFFF
PaleTurquoise2174 238 238#AEEEEE
PaleTurquoise3150 205 205#96CDCD
PaleTurquoise4102 139 139#668B8B
CadetBlue1152 245 255#98F5FF
CadetBlue2142 229 238#8EE5EE
CadetBlue3122 197 205#7AC5CD
CadetBlue483 134 139#53868B
Turquoise10 245 255#00F5FF
Turquoise20 229 238#00E5EE
Turquoise30 197 205#00C5CD
Turquoise40 134 139#00868B
Cyan10 255 255#00FFFF
Cyan20 238 238#00EEEE
Cyan30 205 205#00CDCD
Cyan40 139 139#008B8B
DarkSlateGray1151 255 255#97FFFF
DarkSlateGray2141 238 238#8DEEEE
DarkSlateGray3121 205 205#79CDCD
DarkSlateGray482 139 139#528B8B
Aquamarine1127 255 212#7FFFD4
Aquamarine2118 238 198#76EEC6
Aquamarine3102 205 170#66CDAA
Aquamarine469 139 116#458B74
DarkSeaGreen1193 255 193#C1FFC1
DarkSeaGreen2180 238 180#B4EEB4
DarkSeaGreen3155 205 155#9BCD9B
DarkSeaGreen4105 139 105#698B69
SeaGreen184 255 159#54FF9F
SeaGreen278 238 148#4EEE94
SeaGreen367 205 128#43CD80
SeaGreen446 139 87#2E8B57
PaleGreen1154 255 154#9AFF9A
PaleGreen2144 238 144#90EE90
PaleGreen3124 205 124#7CCD7C
PaleGreen484 139 84#548B54
SpringGreen10 255 127#00FF7F
SpringGreen20 238 118#00EE76
SpringGreen30 205 102#00CD66
SpringGreen40 139 69#008B45
Green10 255 0#00FF00
Green20 238 0#00EE00
Green30 205 0#00CD00
Green40 139 0#008B00
Chartreuse1127 255 0#7FFF00
Chartreuse2118 238 0#76EE00
Chartreuse3102 205 0#66CD00
Chartreuse469 139 0#458B00
OliveDrab1192 255 62#C0FF3E
OliveDrab2179 238 58#B3EE3A
OliveDrab3154 205 50#9ACD32
OliveDrab4105 139 34#698B22
DarkOliveGreen1202 255 112#CAFF70
DarkOliveGreen2188 238 104#BCEE68
DarkOliveGreen3162 205 90#A2CD5A
DarkOliveGreen4110 139 61#6E8B3D
Khaki1255 246 143#FFF68F
Khaki2238 230 133#EEE685
Khaki3205 198 115#CDC673
Khaki4139 134 78#8B864E
LightGoldenrod1255 236 139#FFEC8B
LightGoldenrod2238 220 130#EEDC82
LightGoldenrod3205 190 112#CDBE70
LightGoldenrod4139 129 76#8B814C
LightYellow1255 255 224#FFFFE0
LightYellow2238 238 209#EEEED1
LightYellow3205 205 180#CDCDB4
LightYellow4139 139 122#8B8B7A
Yellow1255 255 0#FFFF00
Yellow2238 238 0#EEEE00
Yellow3205 205 0#CDCD00
Yellow4139 139 0#8B8B00
Gold1255 215 0#FFD700
Gold2238 201 0#EEC900
Gold3205 173 0#CDAD00
Gold4139 117 0#8B7500
Goldenrod1255 193 37#FFC125
Goldenrod2238 180 34#EEB422
Goldenrod3205 155 29#CD9B1D
Goldenrod4139 105 20#8B6914
DarkGoldenrod1255 185 15#FFB90F
DarkGoldenrod2238 173 14#EEAD0E
DarkGoldenrod3205 149 12#CD950C
DarkGoldenrod4139 103 11#8B670B
RosyBrown1255 193 193#FFC1C1
RosyBrown2238 180 180#EEB4B4
RosyBrown3205 155 155#CD9B9B
RosyBrown4139 105 105#8B6969
IndianRed1255 106 106#FF6A6A
IndianRed2238 99 99#EE6363
IndianRed3205 85 85#CD5555
IndianRed4139 58 58#8B3A3A
Sienna1255 130 71#FF8247
Sienna2238 121 66#EE7942
Sienna3205 104 57#CD6839
Sienna4139 71 38#8B4726
Burlywood1255 211 155#FFD39B
Burlywood2238 197 145#EEC591
Burlywood3205 170 125#CDAA7D
Burlywood4139 115 85#8B7355
Wheat1255 231 186#FFE7BA
Wheat2238 216 174#EED8AE
Wheat3205 186 150#CDBA96
Wheat4139 126 102#8B7E66
Tan1255 165 79#FFA54F
Tan2238 154 73#EE9A49
Tan3205 133 63#CD853F
Tan4139 90 43#8B5A2B
Chocolate1255 127 36#FF7F24
Chocolate2238 118 33#EE7621
Chocolate3205 102 29#CD661D
Chocolate4139 69 19#8B4513
Firebrick1255 48 48#FF3030
Firebrick2238 44 44#EE2C2C
Firebrick3205 38 38#CD2626
Firebrick4139 26 26#8B1A1A
Brown1255 64 64#FF4040
Brown2238 59 59#EE3B3B
Brown3205 51 51#CD3333
Brown4139 35 35#8B2323
Salmon1255 140 105#FF8C69
Salmon2238 130 98#EE8262
Salmon3205 112 84#CD7054
Salmon4139 76 57#8B4C39
LightSalmon1255 160 122#FFA07A
LightSalmon2238 149 114#EE9572
LightSalmon3205 129 98#CD8162
LightSalmon4139 87 66#8B5742
Orange1255 165 0#FFA500
Orange2238 154 0#EE9A00
Orange3205 133 0#CD8500
Orange4139 90 0#8B5A00
DarkOrange1255 127 0#FF7F00
DarkOrange2238 118 0#EE7600
DarkOrange3205 102 0#CD6600
DarkOrange4139 69 0#8B4500
Coral1255 114 86#FF7256
Coral2238 106 80#EE6A50
Coral3205 91 69#CD5B45
Coral4139 62 47#8B3E2F
Tomato1255 99 71#FF6347
Tomato2238 92 66#EE5C42
Tomato3205 79 57#CD4F39
Tomato4139 54 38#8B3626
OrangeRed1255 69 0#FF4500
OrangeRed2238 64 0#EE4000
OrangeRed3205 55 0#CD3700
OrangeRed4139 37 0#8B2500
Red1255 0 0#FF0000
Red2238 0 0#EE0000
Red3205 0 0#CD0000
Red4139 0 0#8B0000
DeepPink1255 20 147#FF1493
DeepPink2238 18 137#EE1289
DeepPink3205 16 118#CD1076
DeepPink4139 10 80#8B0A50
HotPink1255 110 180#FF6EB4
HotPink2238 106 167#EE6AA7
HotPink3205 96 144#CD6090
HotPink4139 58 98#8B3A62
Pink1255 181 197#FFB5C5
Pink2238 169 184#EEA9B8
Pink3205 145 158#CD919E
Pink4139 99 108#8B636C
LightPink1255 174 185#FFAEB9
LightPink2238 162 173#EEA2AD
LightPink3205 140 149#CD8C95
LightPink4139 95 101#8B5F65
PaleVioletRed1255 130 171#FF82AB
PaleVioletRed2238 121 159#EE799F
PaleVioletRed3205 104 137#CD6889
PaleVioletRed4139 71 93#8B475D
Maroon1255 52 179#FF34B3
Maroon2238 48 167#EE30A7
Maroon3205 41 144#CD2990
Maroon4139 28 98#8B1C62
VioletRed1255 62 150#FF3E96
VioletRed2238 58 140#EE3A8C
VioletRed3205 50 120#CD3278
VioletRed4139 34 82#8B2252
Magenta1255 0 255#FF00FF
Magenta2238 0 238#EE00EE
Magenta3205 0 205#CD00CD
Magenta4139 0 139#8B008B
Orchid1255 131 250#FF83FA
Orchid2238 122 233#EE7AE9
Orchid3205 105 201#CD69C9
Orchid4139 71 137#8B4789
Plum1255 187 255#FFBBFF
Plum2238 174 238#EEAEEE
Plum3205 150 205#CD96CD
Plum4139 102 139#8B668B
MediumOrchid1224 102 255#E066FF
MediumOrchid2209 95 238#D15FEE
MediumOrchid3180 82 205#B452CD
MediumOrchid4122 55 139#7A378B
DarkOrchid1191 62 255#BF3EFF
DarkOrchid2178 58 238#B23AEE
DarkOrchid3154 50 205#9A32CD
DarkOrchid4104 34 139#68228B
Purple1155 48 255#9B30FF
Purple2145 44 238#912CEE
Purple3125 38 205#7D26CD
Purple485 26 139#551A8B
MediumPurple1171 130 255#AB82FF
MediumPurple2159 121 238#9F79EE
MediumPurple3137 104 205#8968CD
MediumPurple493 71 139#5D478B
Thistle1255 225 255#FFE1FF
Thistle2238 210 238#EED2EE
Thistle3205 181 205#CDB5CD
Thistle4139 123 139#8B7B8B
grey1128 28 28#1C1C1C
grey2154 54 54#363636
grey3179 79 79#4F4F4F
grey41105 105 105#696969
grey51130 130 130#828282
grey61156 156 156#9C9C9C
grey71181 181 181#B5B5B5
gray81207 207 207#CFCFCF
gray91232 232 232#E8E8E8
DarkGrey169 169 169#A9A9A9
DarkBlue0 0 139#00008B
DarkCyan0 139 139#008B8B
DarkMagenta139 0 139#8B008B
DarkRed139 0 0#8B0000
LightGreen144 238 144#90EE90
Platinum085 088 090#55585A
GoldBrown#A18267


Inhaltsverzeichnis Wacker Art Homepage

Kontakt
E-Mail

19. Juli 2007 Version 3.0


Copyright: Hermann Wacker Uhlandstraße 10 D-85386 Eching bei Freising Germany Haftungsausschluß